Fabriken
Inbäddad i vacker natur, ca 30 km öster om Varberg, ligger Kungsäter Köks fabrik med
tillhörande fabriksutställning. Adressen till utställningen är Gårdshorn 21, Kungsäter.